Konfiguracja systemu Eduroam w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.Instrukcja wspólna (pl)

Connection info (en)

Wired connection info (en). Also applies to Windows 8 and 10