Konfiguracja systemu Eduroam w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.